Komplet torso med 27 udtagelige dele, åben ryg, muskler, et foster og udskiftelige kønsorganer

Komplet torso med 27 udtagelige dele, åben ryg, muskler, et foster og udskiftelige kønsorganer


Komplet torso med 27 udtagelige dele, åben ryg, muskler, et foster og udskiftelige kønsorganer

1) Pris: 5.500 kroner (inkl. moms)
2) Størrelse: 90 cm i højden og vejer cirka 10 kg
3) Udtagelige dele: 27 stk.

4) Farve, stander, materiale-kvalitet og inklusiv/eksklusiv navneliste
Huden ligner gummi, som skinner lidt. De andre farver fremstår dæmpet, lidt mørke og skinnende. Standeren er en cirka 2,3 cm tyk plastikplade i gråhvid, som måler ca. 23 x 33 cm.

Materiale-kvaliteten er forskellig fra væv til væv. Lav materiale-kvalitet er set 4 steder/væv: Den nederste del af luftrøret samt spiserøret og aorta thoracica kan tages ud (desuden kan luftrøret adskilles fra 2 sidstnævnte). Materialet er blødt og virker ikke slidstærkt. Malingen slides relativ nemt af på kanter og ender. Mellemgulvet kan ikke tages ud, men er fremstillet i blødt materiale, som skal manipuleres for at få særligt leveren på plads. i siderne ses tendens til at mellemgulvet kan løsne sig fra torsoens inderside. Materialet i leveren er blødt, men gennemfarvet. Leveren er stor og skal presses på plads og derved manipuleres i form, hvilket må forklare materialevalget. Det skal understreges, at resten af torso-modellens væv er af hårde materialer og virker meget robuste.

På torso-modellen er de vigtigste anatomiske strukturer nummereret. Der medfølger en engelsk navneliste.


5) Anatomiske detaljer (nævnt fra toppen af modellen og nedad i følgende 4 grupper)

I - Bevægeapparatet (knogler, brusk, ledbånd/ligamenter, fascier og skeletmuskler)

Knogler: Der ses en hel del – primært i hovedet, brystkassen og ryggen. I hovedet ses højre del af kraniet indvendig med flotte detaljer som fremspring og nerver gennem huller samt blodkar. Udvendig ses lidt af ansigtsskelettet omkring højre øje, hvor de forskellige knogler ses uden detaljer som huller. Endvidere ses en ubetydelig lille del af underkæben i venstre side samt tungebenet med forskellige muskeltilhæftninger.

Indvendig i torsoen ses nøgleben og ribben i tværsnit ved den åbne og gennemskåret brystvæg. Ydermere ses størstedelen af ribbenes forflade, når alt lungevæv er taget ud af brystkassen. Derudover kan forreste del af brystet tages af. Blandt andre væv som hud, bryst- og ribbensmuskulatur samt det kvindelige bryst viser den lidt af ribbene, meget af nøglebenene og ribbensbrusk.

I bækkenet anes hoftekammene, overgangen mellem 5. lændehvirvel og korsbenet samt nogle mindre knoglestrukturer nederst.

Den åbne ryg viser forskellige dele af hvirvlerne fra øvre nakkeled til korsbenet (det er svært at ane halebenet). Torntappe er ikke medtaget. Hvirvlerne er således ”åbne”, så hvirvelkanalen med nerver ses. Knoglevævet ses i farven beige, og der ses stort set ingen detaljer i knoglevævet (dog ses tappe). Den 7. og 12. brysthvirvel er derimod komplette. Sidstnævnte kan sågar tages ud. Når denne hvirvel er taget ud, ses en diskus ovenpå hvirvellegemet. Den ligner ikke en rigtig diskus, men 2 forskellige farver er påmalet for at symbolisere dens 2 vigtigste bestanddele. I en stor del af ryggen anes også facetleddene, som er meget kunstige.

Brusk er vist i grøn farve på næsen, i struben, i luftrøret, i brystkassen(ribbensbrusk) og ved 5. lændehvirvel i torsoen (diskus). Ledbånd ses stort set ikke. Fascier ses heller ikke.
Skeletmuskler ses i denne models venstre side (størstedelen gør), mens en stor del af højre side vises med hud. Både omfang og detaljeniveau er meget højt. Både ansigtet, halsen og nakken vises med muskler i lag. I og med tungebenet er vist med muskeltilhæftninger, og ansigtsskelettet under højre øje ikke ses, vises halsmuskler med særlig flotte detaljer. Skuldermuskler er vist sammen med begyndelsen af nogle muskler, der tilhører overarmen. Ved låret ses mange muskler på for- og bagsiden.

I den åbne ryg ses de overfladiske muskler på begge sider af rygsøjlen, og de er meget nemme at identificere. En del af ryggens dybe muskulatur er også vist, men bortset fra nogle enkelte er det generelt svært at identificere specifikke dybe muskler. Brystvæggen og bugvæggens muskulatur er også vist med mange detaljer, som bl.a. omfatter ribbensmuskulaturen. I bækkenet ses også mange muskler, når de udskiftelige kønsdele er taget ud.


II – Blodkar (arterier og vener), nerver og lymfesystemet samt andet som fx mundspytkirtler

Både de allerstørste arterier og vener samt en hel del mindre blodkar er medtaget. Udover de store kar i halsen, brystet og maven ses også detaljeret blodforsyning (arterier og vener) i mange andre organer. Hvad angår hjernen, ses arterier på hele overfladen af højre hjernehalvdel og højre del af lillehjernen (som kan udtages), a. carotis interna, sinus sagittalis superior og inferior samt en del af circulus arteriosus cerebri i bunden af kraniet (højre side).

I brysthulen ses mindre blodkar i hjertet (”koronar-karrene”), lungerne samt på forsiden af brysthvirvelsøjlen inklusiv begyndelsen af ribbenene (når al lungevæv er taget ud). Udover aorta thoracica ses bl.a. v. azygos og v. hemiazygos. I abdomen ses blodkar til mavesækken, tynd- og tyktarmen, bugspytkirtlen, leveren og højre nyre (som kan åbnes). I højre nyre er blodforsyningen meget detaljeret. En åbning i overfladen af venstre lår viser også nogle blodkar. I ryggen ses nogle vener og a. vertebralis.

Nervesystemet ses forskellige steder – men ikke i et stort omfang. Når man tager højre del af hjernen ud, ses nerver i gul farve både på hjernestammen og gennem huller i bunden af kraniet (højre side). I den åbne ryg ses mange detaljer som bl.a. spinalnerver (meget detaljeret), spinalganglier, de 3 rygmarvshinder, cauda equina og filum terminale. Et tværsnit af rygmarven viser den grå substans, hvor den H-lignende struktur også ses.

På forsiden af brysthvirvelsøjlen ses truncus sympaticus (grænsestrengen) med ganglier. I bækkenet ses spinalnerver fra korsbenet og små eksempler på nerveforsyning til skeletmuskler.

Lymfekar og lymfeknuder ses forskellige steder. Ductus thoracicus (mælkebrystgangen) ses på forsiden af brysthvirvelsøjlen (når al lungevæv er taget ud). I og med der ses nogle lymfekar omkring venesystemet nederst på halsen, ses også slutningen af ductus thoracicus i venesystemet i venstre side. Endvidere ses ganske få lymfeknuder i venstre lungerod samt lymfekar og knuder i et lille område på forsiden af venstre lår.

Hvad angår kirtler, omfatter modellen alle 3 mundspytkirtler. Endvidere ses kvindens bryst: I højre side med hud og brystvorte – i venstre side uden hud (kirtelvæv og udførselsgang).

III – Indre organer (grupperet)

Hjernen: Kun højre del af hjernen kan tages ud (i ét stykke), og den ligner hjernen i både farve (nogenlunde) og form. Højre del af hjernen er snarere en illustration/tegning af hjernevævet og blodkar. Størrelsen er naturlig, og man ser mange neuroanatomiske strukturer. I venstre del ser man nemt den overordnede inddeling i storhjerne, lillehjerne og hjernestamme. I storhjernen (telencephalon og diencephalon) ses først og fremmest 1. – 4. hjernelap samt thalamus og hypothalamus (og hypofysen). I lillehjernen ses både tonsilla og vermis. I hjernestammen ses kranienerverne og de 3 forskellige dele (midthjernen, hjernestammen og den forlængede marv). Endvidere ses andre strukturer som hjernebjælken, fornix og de 2 første kranienerver.

Brysthulens organer: Hjertet kan tages ud og deles i 2. På overfladen ses hjertets blodforsyning i typisk rød og blå farve samt større blodkar til og fra hjertet. Når den forreste del af hjertet løftes af, ses alle 4 klapper i form af de 2 forskellige klapsystemer. Der ses tydelige forskelle i den indvendige flade i forkamre versus hjertekamre. Endvidere ses det tydeligt, at muskelvæggen (myocardiet) er tykkest i venstre ventrikel. Impulsledningssystemet ses ikke, men det gør detaljer som fossa ovalis, ostium sinus coronarii og papillærmuskler.

Begge lunger kan deles i 2, og al lungevæv kan tages ud af bryshulen. Man ser inddelingen i lapper, den marmorerede overflade, lungeroden samt forgreningen af bronchier, arterier og vener i forskellige vinkler. Som tidligere beskrevet ses få lymfeknuder i venstre lungerod.

Spiserøret, aorta thoracica og luftrøret (med hovedbronchier) kan tages ud. Ydermere kan luftrøret med hovedbronchier adskilles fra de 2 andre strukturer. Spiserørets overflade ser muskulært ud, og dets passage gennem mellemgulvet er tydelig. Mellemgulvet sidder fast på torsoens inderside.

Abdomens organer: Mavesækken kan tages ud og åbnes. På den udvendige overflade ses mange arterier, og organet kan nemt inddeles i dets forskellige afsnit. Indvendig ses folderne (plicae gastricae) tydeligt.

Bugspytkirtlen, hele tolvfingertarmen og milten kan tages ud i ét stykke. Bugspytkirtlen ses med den karakteristiske ductus pancreaticus og relationer til blodkar. Tolvfingertarmen ses med mange detaljer. Man ser både væg-lag (i tværsnit) og en total åbning, der viser slimhindens folder samt papilla duodeni minor og major. Man ser også lidt af ductus choledochus og dens indmunding på papillen (sammen med ductus pancreaticus). Hvad angår milten, ses kun overfladen og arterier til organet.

Næsten hele tyktarmen og den resterende del af tyndtarmen kan også tages ud i ét stykke. Tyktarmen vises også med væg-lag (i tværsnit) og en total åbning, så folderne ses ved ileocaecalstedet – dvs. slutningen af tyndtarmen, caecum og begyndelsen af colon ascendens. Endvidere ses appendix vermiformis samt de tre karakteristika: Haustra coli, taeniae coli og appendices epiploicae. Som tidligere beskrevet ses også tarmens blodforsyning.

Lever og galdeblære kan udtages i ét stykke. Man ser større blodkar og ligamenter/peritonealfolder.

Højre nyre ses indvendig, fordi den forreste flade kan tages ud (svarer til at dele nyren ”fra kant til kant”). Man ser rigtig gode detaljer som bark, marv, blodkar og nyrebækkenet. En del ses i 3 dimensioner – primært marv (pyramider) og nyrebækkenet. Blodkarrene er også meget detaljerede. Binyrer og venstre nyre kan hverken tages ud eller ses indvendig. Urinlederne ses også.

Kønsdele, urinblæren og rectum tilhørende manden eller kvinden kan indsættes. Begge ”sæt” kan deles i 2, så et tværsnit ses. Endvidere kan penis tages af og ligeledes deles i 2. I tværsnittet af begge sæt ses lumen i rectum og urinblærens indre. Endvidere ses mange detaljer som fx æggestokke, æggeleder, livmoder og kønslæber i det ene sæt samt testikler, bitestikler, prostata og penis i det andet. Detaljeniveauet er højt og omfatter bløddele såsom muskulatur, fedtvæv og blodkar (få). Et foster med en længde på cirka 3,5 cm er inkluderet og kan ligge i livmoderen.

Når man kigger på torsoen uden kønsdele, ses mange nummererede bækkenmuskler og gule spinalnerver fra korsbenet, nogle arterier og 5. lændehvirvel. Korsbenet og 5. lændehvirvel ses i lyseblå farve, som formentlig skal illustrere ledbånd (ligamenter) på forsiden.


IV – Sanseorganerne: Hud, øjne samt øre-næse-hals

Huden virker kunstig og gummiagtig. Ses uden hår og lignende. Øjne: Det højre øje kan tages ud – det venstre ses ikke (er lukket). På højre øje (forrest) ses pupillen, regnbuehinden og senehinden (sklera) med få blodkar, som al sammen er påmalet. Ydermere ses øjenmusklerne og tårekirtlen. Øjets indre lag ses ikke, men hvidt materiale omkring metal-pinden, som holder øjet fast i torso-modellen, skal formentlig symbolisere synsnerven.

Ørerne er lukkede – men flotte.
Næsenhulen og mundhulen ses meget tydelig i tværsnit og med strukturer som fx tungen, fordi alt knoglevæv tilhørende højre del af ansigtsskelettet (under højre øje) ikke er medtaget. Der ses mange detaljer såsom muskler i regionen, muslingeben i næsen og mundspytkirtler men ikke rigtige tænder (dog aner man 2 tænders forankring i knoglevævet). Tungens overflade ser ujævn ud. Bagest ses papilla vallata, men de andre papiller kan ikke identificeres.

Endvidere ses et område uden hud i venstre side af ansigtet (kinden) med muskler samt den store ørespytkirtel med udførselsgangen.

Halsen ses ikke indvendig. Man ser forskellige strukturer på forsiden (hovedsagelig forreste del af struben, skjoldbruskkirtlen, blodkar og halsens muskler).
Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.