Digitale anatomiske illustrationer

Digitala anatomiska illustrationer

Digitala anatomiska illustrationer från eAnatomy

På eAnatomi skapar vi originalanatomiska illustrationer som vi erbjuder i både fysiskt format, som t.ex affischer samt i digitalt format. Oavsett format följer vårt arbete samma estetiska design och färgval.

Genom att erbjuda våra illustrationer i både tryckta och digitala format kan våra kunder skapa en röd tråd i sin visuella identitet, som inte bara är estetisk utan även funktionell.

anatomisk illustration av en kvinna eAnatomy

 

eAnatomi har själv designat anatomiska illustrationer i över 10 år och har därför en stor katalog som vi använder i vårt arbete. Våra illustrationer kan användas på många sätt och samtidigt som vi erbjuder dem i form av våra anatomiska originalaffischer, erbjuder vi även våra kunder att använda illustrationerna digitalt.

Anatomisk illustration av de kvinnliga ansiktsmusklerna eAnatomy


Varje presentation som handlar om anatomi och därmed oftast behandling kräver noggranna och pedagogiska verktyg. Lägg därtill att estetik är en särskilt värdefull dimension av allt som presenteras visuellt. Av samma anledning är det viktigt att t.ex. en massör eller sjukgymnast som har en hemsida och kanske även skriver professionella artiklar presenterar sitt arbete professionellt och med de ovan nämnda värderingarna och dimensionerna beaktade. Det är därför eAnatomi erbjuder våra original och unika illustrationer som digitala filer som du kan köpa tillgång till och använda i ditt arbete.

Genom att använda våra ursprungliga anatomiska illustrationer säkerställer du laglig tillgång till materialet och behöver därför inte riskera att ladda ner filer från internet som kan vara föremål för upphovsrätt, precis som du inte heller behöver nöja dig med osammanhängande illustrationer, stilar och därmed risken att framstå som oprofessionell.

Köper du anatomiska illustrationer från eAnatomi får du laglig tillgång till materialet, vilket gör att du kan skapa en hemsida, artikel eller utbildningsmaterial där design, uttryck och innehåll uttrycker vad du vill.

eAnatomi kan designa och anpassa befintliga mönster för att passa din stil. Du kan också köpa tillgång till utvalda illustrationer på denna sida.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.