Hjertemodellens plads i undervisningen & forklaringen

Hjärtmodellens plats i undervisning & förklaring"Så, nu måste du lyssna. Åderförkalkning och blodproppar på grund av åderförkalkning förekommer inte i hjärtats kamrar utan i de blodkärl som förser själva hjärtmuskeln med blod. Kan du följa mig – eller ska jag försöka rita det”?

Lärare, proffs och andra medlare kan lätt utmanas när de ska förklara hjärtats anatomi och sjukdomar.En hjärtmodell när man lär sig anatomi
Hjärtats anatomi är komplex och förstås bäst i 3 dimensioner. En hjärtmodell är bättre än en bild för att illustrera de tre dimensionerna. De flesta vet att hjärtat fungerar som en pump, där blodet rinner genom hjärtat. Om du dessutom behöver förstå att hjärtat faktiskt består av 2 pumpar som driver blodet genom en lungkrets och en systemkrets så blir allt annat lättare att förstå med en hjärtmodell till hands.En hjärtmodell kan även öka förståelsen för andra anatomiska strukturer, såsom hjärtats egen blodtillförsel via kranskärlen som tränger in i hjärtmuskeln och hjärtats klaffar som består av 2 väldigt olika klaffsystem.


Ett "riktigt" hjärta från till exempel en gris eller en människa är mjukvävnad som snabbt ändrar form vid beröring. De flesta blodkärl är också förvirrande lika. En hjärtmodell är däremot gjord av hårt material, varför anatomiska strukturer som blodkärl till och från hjärtat är lättare att hålla reda på. Blodkärlen (artärer och vener) illustreras också i röd och blå färg på hjärtmodellen, vilket är en stor fördel vid inlärning.


En hjärtmodell när man förstår hjärtsjukdomar
Tyvärr är det många som drabbas av hjärtsjukdomar och "utbredda hjärtsjukdomar" omfattar bl.a. åderförkalkning och blodproppar, förmaksflimmer (förmaksflimmer) och klaffsjukdomar som aortastenos och mitralinsufficiens. Om du också vill förstå sjukdomsprocesser i hjärtat kan det vara ännu viktigare att ha en hjärtmodell till hands.


Åderförkalkning och blodproppar i kranskärlen är 2 olika sjukdomsprocesser som kan resultera i minskad blodtillförsel till hjärtmuskeln (kallad ischemi). Vissa patienter behandlas medicinskt – andra med ballongvidgning av kranskärlen eller bypassoperation. Att beskriva allt detta pedagogiskt för en patient, en student eller andra kräver närbilder av de anatomiska strukturerna i 3 dimensioner, där en hjärtmodell återigen kan vara mycket bättre än bilder.


Förståelsen kan möjligen ökas om mottagaren även ges möjlighet att känna på strukturerna med fingrarna - till exempel känna och följa kranskärlens avgång från aortan eller klämma ihop hjärtmuskeln (väggen) när hjärtmodellen är öppen .


Handmålad hjärtmodell - FÖRSTORAD. Ses här öppnad.Om du vill förstå/förklara förmaksflimmer och andra ledningsstörningar som förmaksfladder, AV-block och grenblock kan en hjärtmodell med impulsledningssystemet vara extremt fördelaktigt. Det kan göra det lättare att förklara strömförloppet och konsekvenserna av störningarna. Detsamma gäller för hjärtklaffsjukdom, där en lämplig hjärtmodell bör väljas med omsorg.


Vissa hjärtmodeller illustrerar AV-klaffarnas fästen till papillärmusklerna alltför förenklat, vilket inte är idealiskt om till exempel mitralisinsufficiens är i fokus.


I vår kategori " Hjärtat och kärlsystemet " på eAnatomi.dk kan du välja mellan hjärtmodeller som är förminskade, i naturlig storlek eller förstorade. Det finns även modeller med impulsledningssystemet, modeller med resultat efter bypassoperation, modeller med fokus på hjärtklaffarna och modeller med omgivande organ (t.ex. matstrupe och luftstrupe). Vi har även speciella hjärtan i form av ett fosterhjärta och ett hjärta med hypertrofi av vänster ventrikel. Under många år har vi utökat sortimentet i hopp om att kunna täcka allas behov. Du kan utforska vårt stora, mångsidiga och spännande sortiment på eAnatomi.dk.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.