Produktserie: Kliniska affischer

I varje kliniskt projekt fokuserar vi på den pedagogiska aspekten i kombination med tydlig visuell kommunikation. Våra kliniska posters är ofta framtagna i samarbete med externa partners såsom läkemedelsföretag eller utbildare inom specifika kompetensområden.

Innehåll som kan döljas

Læs mere om produktkategorien her

Vårt arbete

Från idé till produkt

1) Utveckling av produkter utifrån kundorder & önskemål

2) Utveckling av produkter utifrån egna initiativ & idéer

Vid förfrågningar kan vi hjälpa till både om det handlar om en ny tanke, en konkret idé eller en önskan om att förbättra en befintlig produkt på marknaden. Vi utvecklar produkter i både kliniska perspektiv (t.ex. med fokus på blodproppar) och icke-kliniska (t.ex. med fokus på beskrivande anatomi). Vi arbetar med spännande problem från de enklaste till de mycket komplicerade.

Det är inte möjligt att presentera en fast formel för tillvägagångssättet, eftersom processen alltid är dynamisk och situationsanpassad. Detta innefattar oftast moment som hjälp från affärspartners (inklusive illustratörer) och fokus på risken att andra kan kopiera produkten.

Priset bestäms när de viktigaste faktorerna som uppskattad tidsåtgång och användning av affärspartners är på plats i förberedelsefasen.

Pedagogik som grund och styrverktyg

Kopia av hand 4.png

Vetenskaperna har för länge sedan beskrivit människans anatomi och idag blir vi alla smartare och smartare på sjukdomar, gener/symtom och möjliga behandlingar. När allt detta beskrivs och illustreras i det offentliga rummet görs det på olika sätt och från olika vinklar. Något mindre lärorikt än andra.

På Anatomic Aesthetics brinner vi för den pedagogiska aspekten. Därför är pedagogiken grunden och "ratten" på vår utvecklingsavdelning. I denna presentation kommer vi inte att avslöja våra "recept och hemliga ingredienser", eftersom just Asien är extremt snabba och effektiva i konsten att kopiera.

När du kontaktar oss öppnar vi dörrarna med skyhög entusiasm och välkomnar dig till vårt maskinrum, där pedagogiken noggrant ackompanjeras av professionell fåfänga, grundlighet och fokus på estetik i produktens design och uttryck.

Kontakt os for at høre mere