Produktserie: Microscopic anatomy

Vi kallar detta urval mikroskopisk anatomi. Den mikroskopiska anatomin handlar om strukturer som undersöks med optisk mikroskopi eller elektronmikroskopi.

I det stora och breda utbudet hittar du framför allt modeller som visar vävnader och celler. Dessa inkluderar levervävnad, njurvävnad, benvävnad, en modell av blodkärl, tungvävnad samt en modell av specifika vävnader och celler i ögat

Innehåll som kan döljas

Läs mer om produktkategorin här

Vi kallar detta urval mikroskopisk anatomi. Den mikroskopiska anatomin handlar om strukturer som undersöks med optisk mikroskopi eller elektronmikroskopi.I det stora och breda utbudet hittar du framför allt modeller som visar vävnader och celler. Dessa inkluderar levervävnad, njurvävnad, benvävnad, en modell av blodkärl, tungvävnad och en modell av specifika vävnader och celler i ögat.

Du hittar även modeller av enskilda celler samt strukturer i cellen. Dessa inkluderar en muskelfiber från skelettmuskel, en allmän djurcell, en odifferentierad mänsklig cell, modeller av faserna av meios och mitos, och DNA-modeller.Tidigare kallade vi urvalet för mikroanatomi. Modellerna i urvalet används både för histologiska syften (läran om vävnad), biologiska syften och för att förstå sjukdomar.Anatomiskt sett visar modellerna av vävnad och celler den struktur/arkitektur som är karakteristisk för organets vävnad. Med modellen av levervävnad i handen kan du t.ex. se leverlobuli, leverceller, gallgångar, central ven och de glissonska triaderna (portaltriaderna).Med modellen av njurvävnad i handen kan man se början av urinledaren (urinlederna), njurbarken (njurbarken), njurmärgen (medulla renalis) i form av pyramider och hela njurbäckenet (med kalicer) . Dessutom kan du se många detaljer ang små och fysiologiskt viktiga strukturer som njurkroppen (corpusculum renis), nefronet med Henles ögla och tubuli samt samlingskanal.Modellen av benvävnad visar de tydliga skillnaderna mellan den kompakta benvävnaden (substantia compacta/kortikalt ben) och den svampiga benvävnaden (substantia spongiosa/trabekulärt ben). Med modellen i hand kan man se att den förra består av benmatris i form av lameller, som är organiserade i haversiska system (kortikala osteoner). Man kan också se den spongiösa benvävnadens svampiga nätverk av trabeculae med kommunicerande håligheter fyllda med benmärg. Barriärer som periosteum och endostum visas också.Modellen av blodkärl visar i första hand 2 artärer och 1 ven. Med modellen i handen kan du se detaljer som venpumpen (ventil- och muskelpumpsystemet) och blodkärlsväggarnas olika lager (tunica intima, tunica media och tunica adventitia).Modellen av tungan visar de många olika vävnaderna. Med modellen i hand kan du se detaljer som smaklökar, nervtillförsel (via kranialnerverna), tungmuskler och de 4 papillerna (papillae vallatae, papillae filiformes, papillae fungiformes och papillae foliatae).Modellen av specifika vävnader och celler i ögat visar näthinnan (näthinnan), åderhinnan (åderhinnan) och skleran (senan) samt förgrening av relaterade nervceller. Med modellen i handen kan du t.ex. se fotoreceptorerna (stav- och konskikt/stratum photosensorium) i detalj.När det gäller modellerna, som visar enskilda celler och strukturer i cellen, hittar du till exempel modellen av en muskelfiber från skelettmuskel. Med modellen i hand kan man se den neuromuskulära ändplattan och detaljer som sarkolemma, Tvärrör/T-tubuli, sarkomerer, myosin- och aktinfilament, cellkärnan och mitokondrierna.Modellerna av celler visar i första hand organeller. Med en av modellerna i hand kan man förutom cellmembranet (plasmalemma) se strukturer som kärnan med kromatin och nukleolus, ribosomer, grov och slät ER, Golgi-apparaten, mitokondrier, lysosomer och peroxisomer.Med en modell i handen av mitos eller meios kan man se celldelningens olika faser på ett pedagogiskt sätt.

DNA-modeller ger olika insikter om den kemiska strukturen hos DNA-strängar, som ligger till grund för ärftligheten/genomet/generna.

Kliniskt kan modellerna av vävnader och celler användas för att förstå sjukdomar i respektive vävnader. Det kan till exempel vara leversjukdomar som cirros ("levercirros"), akut och kronisk hepatit samt NASH och levertumörer Det kan även vara njursjukdomar som diabetesnefropati och glomerulonefrit.Modellen av benvävnad kan användas för att förstå t.ex. osteoporos och multipelt myelom. Modellen av blodkärl är idealisk för att förstå åderförkalkning, blodproppar, DVT och användning av stödstrumpor, medan modellen av tungan kan användas för att förstå störningar som sprickor i tungan, infektioner, cancer och problem relaterade till kranialnerven. till tungan.Modellen av vävnad och celler i ögat kan användas för att förstå störningar som näthinneavlossning, AMD, uveit, sklerit samt metastaser och primära tumörer.Modellerna av enskilda celler och cellens strukturer kan också användas för kliniska ändamål. Modellen av en muskelfiber från skelettmuskel kan användas för att förstå hypertrofi och vikten av protein. De andra modellerna av celler kan användas för att förstå t.ex. mitokondriella sjukdomar och lysosomala sjukdomar.DNA-modellerna kan också användas för att förstå sjukdom - t.ex. sicklecellanemi på grund av en mutation.

Ett fönster till en värld av anatomi

Vad du än letar efter

Sedan kan vi upphandla eller producera det. eAnatomi är mer än bara en återförsäljare av befintliga produkter. Vi har en egen utvecklingsavdelning, där vi skapar unika och originella produkter som används för utbildning, vägledning och inspiration.

Läs mer

19 år av anatomi

En säker handel

I 19 år har jag stått i spetsen för eAnatomi och sålt anatomiska modeller och affischer till 'nästan alla' som har med anatomi att göra i Danmark och utomlands. När du handlar på eAnatomi handlar du hos mig och jag garanterar personligen en säker transaktion.

Christian Birksø
Ägare och grundare av eAnatomi och Anatomic Aesthetics

Läs mer om eAnatomi
 • Digitale anatomiske illustrationer

  Digitala anatomiska illustrationer

  Med eAnatomi och vårt nya utbud av digitala anatomiska illustrationer kan du nu lagligt förvärva en licens för att uppgradera din digitala kommunikation, oavsett om det är för utbildningsbruk, tryckt...

  Digitala anatomiska illustrationer

  Med eAnatomi och vårt nya utbud av digitala anatomiska illustrationer kan du nu lagligt förvärva en licens för att uppgradera din digitala kommunikation, oavsett om det är för utbildningsbruk, tryckt...

 • Anatomical Chart Company - ændrer formatet

  Anatomical Chart Company - ändrar formatet

  1947 blev illustratören Peter Bachin mannen bakom illustrationerna till vad som idag är världens mest sålda muskelaffisch: The Anatomical Chart Company har sedan förra seklet låtit publicera en anatomisk serie...

  Anatomical Chart Company - ändrar formatet

  1947 blev illustratören Peter Bachin mannen bakom illustrationerna till vad som idag är världens mest sålda muskelaffisch: The Anatomical Chart Company har sedan förra seklet låtit publicera en anatomisk serie...

 • Hjertemodellens plads i undervisningen & forklaringen

  Hjärtmodellens plats i undervisning & förkl...

  Lärare, proffs och andra medlare kan lätt utmanas när de ska förklara hjärtats anatomi och sjukdomar.

  Hjärtmodellens plats i undervisning & förkl...

  Lärare, proffs och andra medlare kan lätt utmanas när de ska förklara hjärtats anatomi och sjukdomar.

1 av 3