Anatomical Posters 2.0

Anatomic Aesthetics is an original anatomical brand owned by eAnatomi, which builds on almost 20 years of experience in the market for anatomical teaching materials.

Anatomisk estetik

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att designa och marknadsföra nya och originella anatomiska produkter med exceptionella standarder för användbarhet och estetik. Vårt uppdrag är också att bli en av de mest rekommenderade tillverkarna av anatomiska resurser över hela världen. Våra produkter är vad vi kallar Anatomical Design 2.0 - designade för den moderna eran.

Vad vi gör

Anatomic Aesthetics skapar originella anatomiska illustrationer som används på många olika sätt och produkter, inklusive affischer, annat tryckt material, designobjekt, elektroniska filer med mera. Allt vårt arbete är rotat i vår beundran och strävan att förstå och visualisera anatomi. Produkterna i vårt sortiment utvecklas antingen på eget initiativ eller i samarbete med partners eller kunder för att täcka ett specifikt behov. Vi anställer skickliga anatomiska illustratörer och samarbetar med mycket skickliga tillverkningsföretag och sjukvårdspersonal. Många av våra tryckta produkter är översatta till lokal nomenklatur som t.ex tyska och latin, danska och latin och engelska osv. Denna lokalisering ökar värdet och användbarheten och utökar räckvidden för produkterna.

Utifrån våra originalillustrationer skapar vi produkter som underlättar en inlärningskurva, t.ex. när alla namn på skelettmusklerna ska läras in, och gör detta med estetik i åtanke. Alla produkter tjänar detta syfte, men medan vissa produktlinjer har kommit till liv från fokus på inlärningskurvan, såsom vår Academic Poster Series, är andra baserade på estetik, såsom vår Anatomical Art Poster Series.
Vi arbetar ständigt med att utöka vårt utbud av originalprodukter som ligger i linje med vårt uppdrag.

Original + customized

"Anatomic Aesthetics is dedicated to designing new and aesthetic anatomical products. We design both ready-made products that you can purchase in our store online and we design custom products based on our customers' requests. Contact us today to add Anatomic Design 2.0 to your interior design and communication material."

Christian Birksø
Founder

Contact us