Meget detaljeret torso med 16 udtagelige dele, åben ryg og kønsløs

Mycket detaljerad bål med 16 avtagbara delar, öppen rygg och könslös

Mycket detaljerad bål med 16 avtagbara delar, öppen rygg och könslös

3:e displayen i sortimentet:

1) Pris : 2 825 DKK (inkl. moms)
2) Storlek : 85 cm hög och väger cirka 9 kg
3) Avtagbara delar : 16 st.

4) Färg, stativ, materialkvalitet och inkluderande/exklusiv namnlista
Huden ser ut som gummi, som glänser. De andra färgerna verkar dämpade, något mörka och glänsande. Stativet är en ca 2,3 cm tjock plastplatta i gråvit, som mäter ca. 23 x 33 cm.

Materialkvaliteten verkar bra och mycket robust i modellens alla vävnader, även om huden och speciellt vissa vävnader ser väldigt konstgjorda ut (t.ex. ögat och alla kotor utom 7:e bröstkotan).

På bålmodellen är de viktigaste anatomiska strukturerna numrerade. En engelsk namnlista ingår.

5) Anatomiska detaljer (nämns från toppen av modellen och nedåt i följande 4 grupper)

I - Muskuloskeletala systemet (ben, brosk, ligament, fascia och skelettmuskler)

Skelett : Det finns en hel del - främst i huvudet, bröstet och ryggen. I huvudet syns den vänstra delen av skallen inuti med väldigt få detaljer som utsprång och hål för kärl och nerver. Utvändigt syns lite av ansiktsskelettet runt vänster öga där de olika benen syns utan detaljer som utsprång, hål etc. Vidare en obetydlig liten del av underkäken på höger sida och tungbenet kan ses utan betydande muskelfästen.

Inuti bålen syns nyckelbenen och revbenen i tvärsnitt vid den öppna och tvärsnittade bröstväggen, när hälften av varje lunga är borttagen. När lungorna har tagits bort syns även de främre revbenen, brosket och en del av bröstbenet som är fäst vid lungorna. Denna benvävnad ses inte heller i detalj - dock ses anguli sterni. Dessutom syns höftbenskammen, en hel del av blygdbenen och övergången mellan 5:e ländkotan och korsbenet i bäckenet.

Den öppna ryggen visar olika delar av kotorna från övre halsleden till korsbenet (det är svårt att se svanskotan). Pins ingår ej. Kotorna är alltså "öppna", så att kotkanalen med nerver syns. Dessa ben ses i färgen beige, och praktiskt taget inga detaljer syns i benvävnaden (men dubbar syns). Den 7:e bröstkotan är å andra sidan komplett och helt annorlunda. Den kan tas ut. Den ser ut som en riktig kota, är vit och kvaliteten är bra med många detaljer som pyttesmå beniga utsprång etc. När denna kota tas ut syns en skiva som bara är en målad illustration i 2 olika färger. I en stor del av ryggen syns även facettlederna som är mycket konstgjorda.

Brosk visas i grön färg på näsan, i svalget, i luftstrupen, i bröstet (revbensbrosket) och vid 5:e ländkotan i bålen (disken). Ligament praktiskt taget osynlig. Fascia inte heller sett.

Skelettmuskler ses i mindre utsträckning. I huvudet kan vissa muskler ses runt vänster sida av munnen och käken och vid höger kind. Dessutom kan få bröstmuskler, få magmuskler och få muskler i bäckenet identifieras. I den öppna ryggen syns muskulaturen under huden och mellan kotorna. Förutom ett fåtal är det generellt svårt att identifiera specifika muskler i ryggen.

II – Blodkärl (artärer och vener), nerver och lymfsystemet samt annat som spottkörtlar

Både de allra största artärerna och venerna samt en hel del mindre blodkärl ingår. Utöver de stora kärlen i nacke, bröst och mage kan detaljerad blodtillförsel (artärer och vener) även ses i många andra organ. När det gäller hjärnan kan artärer ses på hela ytan av den vänstra hjärnhalvan (som kan tas ut), den inre halspulsådern, de övre och nedre sagittala bihålorna och lite av circulus arteriosus cerebri vid skallbasen (på vänstra sidan).

Mindre blodkärl ses även i hjärtat ("kranskärl"), lungorna, magen, tunn- och tjocktarmen, bukspottkörteln, levern och höger njure (som kan öppnas). Öppningar i ytan av mjälten och höger lår visar också några blodkärl. I ryggen syns vener och kotartären.

Nervsystemet syns bara i öppen rygg men med många detaljer som t.ex spinalnerver, spinalganglier, de 3 spinalmembranen, cauda equina och filum terminale. Ett tvärsnitt av ryggmärgen visar den grå substansen, där den H-liknande strukturen lätt kan urskiljas.

Lymfkärl och lymfkörtlar ses bara i ett litet område av höger lår. Dessutom kan alla 3 spottkörtlarna ses mycket tydligt.


III – Inre organ (grupperade)

Hjärnan : Endast den vänstra delen av hjärnan kan tas ut (i ett stycke), och den liknar hjärnan i både färg (ungefär) och form. Den högra delen av hjärnan är snarare en illustration/ritning av hjärnvävnaden och blodkärlen. Storleken är naturlig, och du ser många neuroanatomiska strukturer. I den vänstra delen kan du enkelt se den allmänna uppdelningen i storhjärna, lillhjärna och hjärnstammen. I storhjärnan (telencephalon och diencephalon) syns främst 1:a - 4:e hjärnloben samt thalamus och hypotalamus (och hypofysen). I lillhjärnan ses både tonsilla och vermis. I hjärnstammen kan man se kranialnerverna och de 3 olika delarna (mellanhjärnan, hjärnstammen och medulla oblongata). Andra strukturer som hjärnstammen, fornix och de första 2 kranialnerverna ses också.

Brösthålans organ : Hjärtat kan tas ut och delas i 2. På ytan kan hjärtats blodtillförsel ses i typisk röd och blå färg samt större blodkärl till och från hjärtat. När den främre delen av hjärtat lyfts av ses alla 4 klaffarna i form av de 2 olika klaffsystemen. Det finns tydliga skillnader i förmakets inre yta jämfört med hjärtkammare. Vidare syns tydligt att muskelväggen (myokardiet) är tjockast i vänster kammare. Impulsledningssystemet syns inte, men detaljer som fossa ovalis, ostium sinus coronarii och papillära muskler syns.

Båda lungorna kan delas i 2 och den främre delen av varje lunga kan tas ut (med revben och bröstben fästa). Man kan se indelningen i lober, den marmorerade ytan, lungroten och förgrening av bronkier, artärer och vener från olika vinklar.

Matstrupe, bröstaorta och luftstrupe (med huvudbronkier) syns tydligt när hjärtat tas ut. Ytan av matstrupen verkar muskulös och dess passage genom diafragman är tydlig. Mellanvåningen fastnat på undersidan av lungorna.

Magorgan : Magen kan tas ut och öppnas. På den yttre ytan ses många artärer, och organet kan lätt delas upp i sina olika sektioner. Inuti är vecken (plicae gastricae) tydligt synliga.
Bukspottkörteln, hela tolvfingertarmen och en stor del av tjocktarmen kan tas bort i ett stycke. Bukspottkörteln ses med den karakteristiska ductus pancreaticus och relationer till blodkärl. Duodenum ses i stor detalj. Du kan se både vägglager och en total öppning som visar vecken i slemhinnan samt den mindre och stora duodenala papillen. Även tjocktarmen visas med vägglager och en total öppning, så att vecken av slemhinnan syns på ileocaecal-platsen – d.v.s. slutet av tunntarmen, blindtarmen och början av tjocktarmen. Vidare ses blindtarmen vermiformis samt de tre egenskaperna: Haustra coli, taeniae coli och appendices epiploicae. Som tidigare beskrivits ses även tarmens blodtillförsel.
En mindre del av tjocktarmen (colon transversum) kan också tas bort i ett stycke. Så kan den återstående delen av tunntarmen (dvs utan tolvfingertarmen).
Lever och gallblåsa kan tas bort i ett stycke. Större blodkärl och ligament/peritoneala veck ses. Mjälten kan inte tas bort. Det visas med en oval öppning där röda och blå blodkärl är tydligt synliga.
Höger njure kan ses inuti, eftersom den främre ytan kan tas ut (motsvarande att dela njuren "från kant till kant"). Du kan se bra detaljer som cortex, märg, blodkärl och njurbäckenet. Binjurar och vänster njure kan varken tas ut eller ses inuti. Urinledarna ses också.
Kolon sigmoid (med vägglager) och början av ändtarmen kan ses men inte tas bort. Hälften av urinblåsan kan tas bort så att dess inre och vägglager är tydligt synliga. Genitalier ingår inte alls.


IV – Känselorganen: Hud, ögon och öron-näsa-hals

Huden verkar konstgjord och gummiliknande. Sett utan hår och liknande. Ögon : Det vänstra ögat kan tas bort - det högra är inte synligt (är stängt). På vänster öga (framtill) kan du se pupillen, iris och sclera som är målade på. Vidare kan ögonmusklerna och tårkörteln ses. Ögats inre skikt syns inte, men vitt material runt metallpinnen, som håller ögat stadigt i bålmodellen, ska troligen symbolisera synnerven.

Öronen är stängda - men vackra.
Näshåla och munhåla ses mycket tydligt i tvärsnitt och med strukturer som tungan, eftersom all benvävnad som hör till vänster del av ansiktsskelettet (under vänster öga) inte ingår. Många detaljer ses som muskler i regionen, musselben i näsan och spottkörtlar men inga riktiga tänder. Ytan på tungan verkar ojämn, men de olika papillerna kan inte identifieras.

Vidare kan ett område utan hud ses på höger sida av ansiktet (kinden) med muskler och den stora öreskörteln med kanalen.
Nacken inte sett inuti. Man ser olika strukturer på framsidan (främst främre delen av halsen, sköldkörteln och blodkärlen).
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.