Meget detaljeret torso med 17 udtagelige dele, meget detaljeret hjerne, , åben ryg og kønsløs

Mycket detaljerad bål med 17 avtagbara delar, mycket detaljerad hjärna, öppen rygg och könslös

Mycket detaljerad bål med 17 avtagbara delar, mycket detaljerad hjärna, öppen rygg och könslös

1) Per glass: 5 335 DKK (inkl. moms)
2) Storlek : 87 cm hög och väger cirka 9 kg
3) Avtagbara delar: 17 st.

4) Färg, stativ, materialkvalitet och inkluderande/exklusiv namnlista

Huden ser ut som lätt gummi, som är matt. De andra färgerna ser ljusa och matta ut. Stativet är en ca 2 cm tjock plastplatta i gråvit, som mäter ca. 25 x 38 cm.

Materialkvaliteten verkar bra och mycket robust i modellens alla vävnader, även om huden och speciellt vissa vävnader ser väldigt konstgjorda ut (t.ex. ögat och njurvävnaden i höger njure).

Det finns inga numrering på bålmodellen men en särskilt omfattande bålguide i bokform (och på cd-rom) medföljer där även de minsta anatomiska strukturerna förklaras på t.ex. Latin och engelska med bilder.


5) Anatomiska detaljer (nämns från toppen av modellen och nedåt i följande 4 grupper)

I - Muskuloskeletala systemet (ben, brosk, ligament, fascia och skelettmuskler)

Ben : Det finns en hel del - främst i huvudet och ryggen. I huvudet syns den vänstra delen av skallen inuti med väldigt få detaljer som utsprång och hål för kärl och nerver. Externt syns lite av ansiktsskelettet runt vänster öga, där de olika benen ses med väldigt få utsprång. Vidare kan en obetydligt liten del av underkäken på höger sida och tungbenet ses utan betydande muskelfästen.

Inuti bålen kan nyckelbenet och revbenen ses i tvärsnitt vid den öppna och genomskurna bröstväggen. Dessutom syns höftbenskammen, en hel del av blygdbenen vid symphysis pubica och övergången mellan 5:e ländkotan och korsbenet i bäckenet.

Den öppna ryggen visar olika delar av kotorna från övre halsleden till korsbenet (det är svårt att se svanskotan). Pins ingår ej. Kotorna är alltså "öppna", så att kotkanalen med nerver syns. Den 7:e bröstkotan är å andra sidan komplett och kan tas bort. I allmänhet kan alla ben i ryggen ses med detaljer som utsprång, gångjärnsstift etc., men de är inte särskilt verklighetstrogna. Fasettleder är synliga vid några av kotorna. När den 7:e bröstkotan tas ut kan en disk ses på dess kotkropp. Den ser dock inte ut som en riktig diskus, och är målad blå. I en stor del av ryggen syns även facettlederna som är mycket konstgjorda.

Brosk uppträder i ljusblå färg på näsan, i svalget, i luftstrupen och vid 5:e ländkotan i bålen (diskus). Ligament praktiskt taget osynlig. Fascia inte heller sett.

Skelettmuskler ses i mindre utsträckning. I huvudet kan vissa muskler ses runt vänster sida av munnen och käken samt nära det högra örat (kinden). Dessutom kan få bröstmuskler, få magmuskler och få muskler i bäckenet identifieras. I den öppna ryggen syns muskulaturen under huden och mellan kotorna. Förutom ett fåtal är det generellt svårt att identifiera specifika muskler i ryggen.


II – Blodkärl (artärer och vener), nerver och lymfsystemet samt annat som spottkörtlar

Både de allra största artärerna och venerna samt en hel del mindre blodkärl ingår. Förutom de stora kärlen i nacke, bröst och mage, ses detaljerad blodtillförsel även i många andra organ. När det gäller hjärnan kan artärer ses på hela ytan av den vänstra hjärnhalvan (som kan tas ut och delas i 4 delar), sinus superior sagittal, inre halspulsådern, mediala cerebri artären, blodtillförseln till insula och vener från caudate nucleus. Mindre blodkärl ses även i hjärtat ("kranskärl"), lungorna, magen, bukspottkörteln, levern och höger njure (som kan öppnas). Vissa blodkärl ses till tolvfingertarmen, men varken till resten av tunntarmen eller tjocktarmen. Vissa artärer ses längst ut i omentum majus. Dessutom visar öppningar i ytan av mjälten och vänster lår några blodkärl. I ryggen syns vener och kotartären.

Nervsystemet syns bara i öppen rygg men med många detaljer som t.ex spinalnerver, spinalganglier, de 3 spinalmembranen, cauda equina och filum terminale. Ett tvärsnitt av ryggmärgen visar den grå substansen, där den H-liknande strukturen är tydligt synlig.

Lymfkärl och lymfkörtlar är endast synliga i ett litet område på framsidan av vänster lår. Dessutom kan alla 3 spottkörtlarna ses mycket tydligt.


III – Inre organ (grupperade)

Hjärnan : Endast den vänstra delen av hjärnan kan tas ut, men den kan delas upp i 4 delar. Den liknar hjärnan i både färg (ungefär), form och storlek. Den högra delen av hjärnan är snarare en illustration/ritning av hjärnvävnaden och blodkärlen.

Du ser många neuroanatomiska strukturer eftersom det kan delas upp i så många delar. I storhjärnan (telencephalon och diencephalon) kan man se både de 4 hjärnloberna och insulan som vissa kallar den 5. Man ser även strukturer som thalamus och hypotalamus (och hypofysen). I lillhjärnan syns alla viktiga strukturer tydligt. I hjärnstammen kan kranialnerverna och ytanatomin ses i stor detalj. Förutom strukturer som hjärnstammen, fornix och de första 2 kranialnerverna ses även nucleus caudate. Hela den sistnämnda (inklusive insulan) kan separeras från andra strukturer, så att till exempel hippocampus samt den centrala delen och det frontala "hornet" som hör till den laterala ventrikeln kan ses. Det går även att se ett mindre tvärsnitt med tydlig skillnad mellan grå och vit substans.

Brösthålans organ : Hjärtat kan tas ut och delas i 2. På ytan kan hjärtats blodtillförsel ses i typisk röd och blå färg samt större blodkärl till och från hjärtat. När den främre delen av hjärtat lyfts av syns alla 4 klaffarna i form av de 2 olika klaffsystemen. Det finns tydliga skillnader i förmakets inre yta jämfört med hjärtkammare. Vidare syns tydligt att muskelväggen (myokardiet) är tjockast i vänster kammare. Impulsledningssystemet syns inte, men detaljer som fossa ovalis, ostium sinus coronarii och papillära muskler syns.

Båda lungorna kan delas i 2 och den främre delen av varje lunga kan tas ut. Man kan se indelningen i lober, den marmorerade ytan, lungroten och förgrening av bronkier, artärer och vener i olika vinklar.

Matstrupe, bröstaorta och luftstrupe (med huvudbronkier) syns tydligt när hjärtat tas ut. Ytan av matstrupen verkar muskulös och dess passage genom diafragman är tydlig. Diafragman är fäst på undersidan av lungorna.

Bukens organ: Magen kan tas ut men inte öppnas. På den yttre ytan syns blodtillförseln, och organet kan enkelt delas in i sina olika sektioner.

Bukspottkörteln, hela tolvfingertarmen, resten av tunntarmen och en stor del av tjocktarmen kan tas bort i ett stycke. Bukspottkörteln ses med den karakteristiska ductus pancreaticus och relationer till blodkärl. Duodenum ses med små detaljer. Tarmlumen ses i tvärsnitt, så att slemhinnans veck är synliga, men vägglagren syns inte i detalj. Man ser inte heller papilla duodeni minor och major, men lite av en gallgång syns på utsidan.

Lumen i tjocktarmen ses också i tvärsnitt, men dess vägglager syns inte heller i bra detalj. En total öppning ses även vid ileocaecal-platsen - d.v.s. slutet av tunntarmen, blindtarmen och början av tjocktarmen. Här syns vecken i slemhinnan, även om tunntarmens lumen inte syns. Vidare ses blindtarmen vermiformis samt 2 av de 3 egenskaperna: Haustra coli och taeniae coli (appendices epiploicae ses inte).

Lever och gallblåsa kan tas bort i ett stycke. Större blodkärl och ligament/peritoneala veck ses.
Mjälten kan inte tas ut. Det visas med en oval öppning där röda och blå blodkärl är tydligt synliga.

Höger njure kan ses inuti, eftersom den främre ytan kan tas ut (motsvarande att dela njuren "från kant till kant"). Du kan se bra detaljer som cortex, märg, blodkärl och njurbäckenet. Binjurar och vänster njure kan inte tas ut eller ses inuti. Urinledarna ses också.

Sigmoid kolon och början av ändtarmen kan ses men inte tas ut.
Hälften av urinblåsan kan tas ut så att dess inre och vägglager syns.
Genitalier ingår inte alls.


IV – Känselorganen: Hud, ögon och öron-näsa-hals

Huden verkar konstgjord och gummiliknande. Sett utan hår och liknande.
Ögon : Det vänstra ögat kan tas bort - det högra är inte synligt (är stängt). På vänster öga (framtill) kan du se pupillen, iris och sclera som är målade på. Vidare kan ögonmusklerna och tårkörteln ses. Ögats inre skikt syns inte, men gul färg runt pinnen, som håller ögat stadigt i bålmodellen, ska förmodligen symbolisera synnerven.

Öronen är stängda - men vackra.
Näshåla och munhåla ses mycket tydligt i tvärsnitt och med strukturer som tungan, eftersom all benvävnad som hör till vänster del av ansiktsskelettet (under vänster öga) inte ingår. Många detaljer ses som muskler i regionen, musselben i näsan och spottkörtlar men inga riktiga tänder. Ytan på tungan verkar ojämn, men de olika papillerna kan inte identifieras. Vidare kan ett område utan hud ses på höger sida av ansiktet (kinden) med muskler och den stora öreskörteln med kanalen.
Nacken ses i tvärsnitt eftersom hela huvudet kan tas bort. Tyvärr är de inre strukturerna inte synliga. Däremot ses olika strukturer på framsidan (främst främre delen av halsen, sköldkörteln och blodkärlen) och på baksidan (nacken) där ryggmärg, ryggradsnerver, a. vertebralis och en hel del benvävnad från de övre halskotorna ses.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.