Meget detaljeret torso med 15 udtagelige dele og kønsløs

Mycket detaljerad bål med 15 avtagbara delar och könslös

Mycket detaljerad bål med 15 avtagbara delar och könslös

1) Pris : 3 965 DKK (inkl. moms)
2) Storlek : 87 cm hög och väger cirka 8,5 kg
3) Avtagbara delar: 15 st.

4) Färg, stativ, materialkvalitet och inkluderande/exklusiv namnlista
Huden ser ut som lätt gummi, som är matt. De andra färgerna ser ljusa och matta ut. Stativet är en ca 2 cm tjock plastplatta i gråvit, som mäter ca. 25 x 38 cm.

Materialkvaliteten verkar bra och mycket robust i modellens alla vävnader, även om huden och speciellt vissa vävnader ser väldigt konstgjorda ut (t.ex. ögat och njurvävnaden i höger njure).

Det finns inga numrering på bålmodellen men en särskilt omfattande bålguide i bokform (och på cd-rom) medföljer där även de minsta anatomiska strukturerna förklaras på t.ex. Latin och engelska med bilder.


5) Anatomiska detaljer (nämns från toppen av modellen och nedåt i följande 4 grupper)

I - Muskuloskeletala systemet (ben, brosk, ligament, fascia och skelettmuskler)

Ben : Det finns en hel del - främst i huvudet och bröstet. I huvudet syns den vänstra delen av skallen inuti med väldigt få detaljer som utsprång och hål för kärl och nerver. Utvändigt syns lite av ansiktsskelettet runt vänster öga där de olika benen syns utan detaljer som utsprång, hål etc. Vidare en obetydlig liten del av underkäken på höger sida och tungbenet kan ses utan betydande muskelfästen.

Inuti bålen syns nyckelbenen och revbenen i tvärsnitt vid den öppna och tvärsnittade bröstväggen, när hälften av varje lunga är borttagen. När lungorna har tagits bort syns även de främre revbenen, brosket och en del av bröstbenet som är fäst vid lungorna. Denna benvävnad ses inte heller i detalj - dock ses anguli sterni. Dessutom syns höftbenskammen, en hel del av blygdbenen och övergången mellan 5:e ländkotan och korsbenet i bäckenet.

Brosk visas i ljusblått på näsan, i svalget, i luftstrupen, i bröstet (kostalbrosket) och vid 5:e ländkotan i bålen (disken). Ligament praktiskt taget osynlig. Fascia inte heller sett.
Skelettmuskler ses i mindre utsträckning. I huvudet kan vissa muskler ses runt vänster sida av munnen och käken och nära höger öra. Dessutom kan få bröstmuskler, få magmuskler och få muskler i bäckenet identifieras.
II – Blodkärl (artärer och vener), nerver och lymfsystemet samt annat som spottkörtlar

Både de allra största artärerna och venerna samt en hel del mindre blodkärl ingår. Utöver de stora kärlen i nacke, bröst och mage kan detaljerad blodtillförsel (artärer och vener) även ses i många andra organ. När det gäller hjärnan ses artärer på hela ytan av vänster hjärnhalva (som kan tas ut) och den inre halspulsådern. I den återstående delen av hjärnan är den övre sagittala sinus särskilt synlig.

Mindre blodkärl ses även i hjärtat ("kranskärl"), lungorna, magen, tunn- och tjocktarmen, bukspottkörteln, levern och höger njure (som kan öppnas). Öppningar i ytan av mjälten och vänster lår visar också några blodkärl.

Nervsystemet är i stort sett osynligt. Lymfkärl och lymfkörtlar är endast synliga i ett litet område på framsidan av vänster lår. Dessutom kan alla 3 spottkörtlarna ses mycket tydligt.

III – Inre organ (grupperade)

Hjärnan : Endast den vänstra delen av hjärnan kan tas ut (i ett stycke), och den liknar hjärnan i både färg (ungefär) och form. Den högra delen av hjärnan är snarare en illustration/ritning av hjärnvävnaden och blodkärlen. Storleken är naturlig, och du ser många neuroanatomiska strukturer. I den vänstra delen kan du enkelt se den allmänna uppdelningen i storhjärna, lillhjärna och hjärnstammen. I storhjärnan (telencephalon och diencephalon) ses i första hand 1:a - 4:e hjärnloben samt thalamus och hypotalamus (och hypofysen). I lillhjärnan ses både tonsilla och vermis. I hjärnstammen kan man se kranialnerverna och de 3 olika delarna (mellanhjärnan, hjärnstammen och medulla oblongata). Andra strukturer som hjärnstammen, fornix och de första 2 kranialnerverna ses också.

Brösthålans organ : Hjärtat kan tas ut och delas i 2. På ytan kan hjärtats blodtillförsel ses i typisk röd och blå färg samt större blodkärl till och från hjärtat. När den främre delen av hjärtat lyfts av ses alla 4 klaffarna i form av de 2 olika klaffsystemen. Det finns tydliga skillnader i förmakets inre yta jämfört med hjärtkammare. Vidare syns tydligt att muskelväggen (myokardiet) är tjockast i vänster kammare. Impulsledningssystemet syns inte, men detaljer som fossa ovalis, ostium sinus coronarii och papillära muskler syns.

Båda lungorna kan delas i 2 och den främre delen av varje lunga kan tas ut (med fasta revben
och bröstbenet). Man kan se indelningen i lober, den marmorerade ytan, lungroten och förgrening av bronkier, artärer och vener från olika vinklar.

Matstrupe, bröstaorta och luftstrupe (med huvudbronkier) syns tydligt när hjärtat tas ut. Ytan av matstrupen verkar muskulös och dess passage genom diafragman är tydlig. Diafragman är fäst på undersidan av lungorna.

Magorgan : Magen kan tas ut men inte öppnas. På den yttre ytan syns blodtillförseln, och organet kan enkelt delas in i sina olika sektioner.

Bukspottkörteln, hela tolvfingertarmen och en stor del av tjocktarmen kan tas bort i ett stycke.
Bukspottkörteln ses med den karakteristiska ductus pancreaticus och relationer till blodkärl. Duodenum ses i stor detalj. Trots ett tvärsnitt syns inte bra detaljer i vägglagren, men en total öppning visar såväl vecken i slemhinnan som papilla duodeni minor och major. I ett tvärsnitt av tjocktarmen syns inte heller bra detaljer i vägglagren. En total öppning ses vid ileocaecal-platsen - d.v.s. slutet av tunntarmen, blindtarmen och början av tjocktarmen, där vecken av slemhinnan är tydligt synliga. Vidare ses blindtarmen vermiformis samt 2 av de 3 egenskaperna: Haustra coli och taeniae coli (appendices epiploicae ses inte). Som tidigare beskrivits ses även tarmens blodtillförsel.

En mindre del av tjocktarmen (colon transversum) kan också tas bort i ett stycke. Så kan den återstående delen av tunntarmen (dvs utan tolvfingertarmen).

Lever och gallblåsa kan tas ut i ett stycke. Större blodkärl och ligament/peritoneala veck ses. Mjälten kan inte tas ut. Det visas med en oval öppning där röda och blå blodkärl är tydligt synliga.

Höger njure kan ses inuti, eftersom den främre ytan kan tas ut (motsvarande att dela njuren "från kant till kant"). Du kan se bra detaljer som cortex, märg, blodkärl och njurbäckenet. Binjurar och vänster njure kan inte tas ut eller ses inuti. Urinledarna ses också.

Sigmoid kolon och början av ändtarmen kan ses men inte tas ut. Halva blåsan kan tas ut så att dess inre och vägglager syns. Genitalier ingår inte alls.

IV – Känselorganen: Hud, ögon och öron-näsa-hals

Huden verkar konstgjord och gummiliknande. Sett utan hår och liknande.
Ögon : Det vänstra ögat kan tas bort - det högra är inte synligt (är stängt). På vänster öga (framtill) kan du se pupillen, iris och sclera som är målade på. Vidare kan ögonmusklerna och tårkörteln ses. Ögats inre skikt syns inte, men gul färg runt pinnen, som håller ögat stadigt i bålmodellen, ska förmodligen symbolisera synnerven.

Öronen är stängda - men vackra.
Näshåla och munhåla ses mycket tydligt i tvärsnitt och med strukturer som tungan, eftersom all benvävnad som hör till vänster del av ansiktsskelettet (under vänster öga) inte ingår. Många detaljer ses som muskler i regionen, musselben i näsan och spottkörtlar men inga riktiga tänder. Ytan på tungan verkar ojämn, men de olika papillerna kan inte identifieras. Vidare kan ett område utan hud ses på höger sida av ansiktet (kinden) med muskler och den stora öreskörteln med kanalen.

Nacken ses i tvärsnitt eftersom hela huvudet kan tas bort. Tyvärr är de inre strukturerna inte synliga. Däremot ses olika strukturer på framsidan (främst främre delen av halsen, sköldkörteln och blodkärlen).
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.