Meget detaljeret mini torso med 15 udtagelige dele og kønsorganer fra mand og kvinde

Mycket detaljerad minibål med 15 löstagbara delar och manliga och kvinnliga könsorgan

2:a display i sortimentet:
 
1) Pris: 1 475 DKK (inkl. moms)
 
2) Storlek: 40 cm hög och väger ca 2 kg
 
3) Avtagbara delar: 15 st.
4) Färg, stativ, materialkvalitet och inkluderande/exklusiv namnlista
Huden ser ut som gummi som verkar lite matt. De andra färgerna framträder i brunaktiga nyanser, verkar dämpade men samtidigt glänsande. Stativet är en ca 1½ cm tjock plastplatta i gråvit, som mäter ca. 17 x 12 cm. Materialkvaliteten verkar bra och mycket robust i modellens alla vävnader, även om huden och flera av de icke-borttagbara delarna ser konstgjorda ut (t.ex. mjälten och nerverna i bäckenet).
På bålmodellen är de viktigaste anatomiska strukturerna numrerade. En engelsk sådan ingår
lista över namn.
5) Anatomiska detaljer (nämns från toppen av modellen och nedåt i följande 4 grupper)
 
I - Muskuloskeletala systemet (ben, brosk, ligament, fascia och skelettmuskler)
Av ben endast insidan av skallen kan ses i vänster huvudhalva, eftersom huvudet kan delas tvärs över och den vänstra delen av hjärnan kan tas ut. Insidan är färgad blå med många linjer, vilket kan vara för att illustrera spår av a. meningea media. Det finns bara antydningar till hål i skallbasen och väldigt få beniga utsprång.
I huvudets tvärsnitt syns benstrukturer som lamina cribrosa, delar av os occipitale och os sphenoidal, små delar av över- och underkäken samt övre halskotorna med diskar. Inuti bålen kan nyckelbenet och revbenen ses i tvärsnitt vid den öppna och genomskurna bröstväggen. I bäckenet syns höftkammen och några små synliga benstrukturer längst ner.
Brosk visas i blått på näsan, i svalget, i luftstrupen och mellan nackkotorna (disci).
Ligament kan ses mycket tydligt vid halskotorna samt på framsidan av 5:e ländkotan och korsbenet.
Fascia inte sett.
Skelettmuskler ses i mycket liten utsträckning. I huvudets tvärsnitt kan få muskler ses runt munnen (insidan) och svalget. Dessutom kan några bröstmuskler, några magmuskler och ett antal muskler i bäckenet identifieras.
II – Blodkärl (artärer och vener), nerver och lymfsystemet samt annat som spottkörtlar
Endast de allra största artärerna och venerna ingår. De ses i halsen, brösthålan och buken. Början av förgreningen till benen syns också.
 
Hjärnans och tarmsystemets blodtillförsel visas inte. Förgrening av blodkärl är mycket tydlig och dominerande i lungorna såväl som utanför hjärtat.
Nervsystemet visas på 2 ställen. I huvudets tvärsnitt ses ryggmärgen som en enhetlig vit massa vid de övre halskotorna. Dessutom kan mycket tydliga gula ryggradsnerver ses från nedre ländkotan och från hela korsbenet. Varken lymfsystemet eller orala spottkörtlar ingår.
III – Inre organ (grupperade)
 
Hjärnan : Endast den vänstra delen av hjärnan kan tas ut (i ett stycke), och formen men inte färgen är realistisk. Den är inte så stor och man ser många neuroanatomiska strukturer. Du kan lätt se den övergripande uppdelningen i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. I storhjärnan (telencephalon och diencephalon) syns främst 1:a - 4:e hjärnloben samt thalamus och hypotalamus (och hypofysen). I lillhjärnan ses både tonsilla och vermis. I hjärnstammen kan man se kranialnerverna och de 3 olika delarna (mellanhjärnan, hjärnstammen och medulla oblongata). Andra strukturer som hjärnstammen, fornix och de första 2 kranialnerverna ses också. Eftersom ett tvärsnitt av hela huvudet kan ses kan övergången mellan medulla oblongata och ryggmärgen ses.
Brösthålsorgan: Hjärtat kan tas ut och delas i 2. På ytan kan hjärtats blodtillförsel ses i typisk röd och blå färg samt större blodkärl till och från hjärtat. När den främre delen av hjärtat lyfts av ses alla 4 klaffarna i form av de 2 olika klaffsystemen. Det finns tydliga skillnader i förmakets inre yta jämfört med hjärtkammare. Vidare syns tydligt att muskelväggen (myokardiet) är tjockast i vänster kammare. Impulsledningssystemet syns inte, men detaljer som fossa ovalis, ostium sinus coronarii och papillära muskler kan kännas med god vilja.
 
Båda lungorna kan delas i 2 och den främre delen av varje lunga kan tas ut. Man kan se indelningen i lober, den marmorerade ytan, lungroten och förgrening av bronkier, artärer och vener. Matstrupe, bröstaorta och luftstrupe (med huvudbronker) syns tydligt när hjärtat tas ut. Ytan av matstrupen verkar muskulös och dess passage genom diafragman är tydlig. Mellanvåningen kan inte tas ut.
Magorgan: Magen kan tas ut men inte öppnas. Bukspottkörteln, hela tunntarmen och hela tjocktarmen kan tas bort i ett stycke. Bukspottkörteln uppträder utan sin karakteristiska kanal, men en flik kan istället lyftas från tarmväggen vid ileocaecal-stället – d.v.s. slutet av tunntarmen, blindtarmen och början av tjocktarmen. Detta visar tarmens lumen
med veck i slemhinnan. Vidare ses blindtarmen vermiformis samt de tre egenskaperna: Haustra coli, taeniae coli och appendices epiploicae.
Lever och gallblåsa kan tas bort i ett stycke. Större blodkärl och ligament/peritoneala veck ses.
Mjälten kan inte tas ut. Det visas med en liten oval öppning där röda och blå blodkärl kan ses.
Njurar och binjurar kan inte tas ut eller öppnas, men urinledarna är väl synliga.
Könsorgan, urinblåsa och ändtarm som tillhör mannen eller kvinnan kan sättas in. Båda "seten" kan delas i 2, så att ett tvärsnitt syns. Tvärsnittet av båda uppsättningarna visar lumen i ändtarmen och det inre av urinblåsan. Du kan också se många detaljer som äggstockar, äggledare, livmoder och blygdläppar i en uppsättning, samt testiklar, bitestikel, prostata och penis i den andra.
När man tittar på bålen utan könsorgan syns bäckenmuskler och gula ryggradsnerver från korsbenet och 5:e ländkotan. Vidare ses korsbenet och 5:e ländkotan i ljusblått, vilket troligen är för att illustrera ligament.
IV – Känselorganen: Hud, ögon och öron-näsa-hals
 
Huden verkar konstgjord och gummiliknande. Sett utan hår och liknande.
Ögonen är ointressanta. Pupillen, iris och sclera målas på.
Öronen är stängda - men vackra.
Näshålan (och munhålan) kan ses väldigt tydligt i tvärsnitt eftersom huvudet kan delas i 2. Halsen kan inte delas i 2, men på framsidan syns vissa strukturer (främst främre delen av svalget, sköldkörteln och blodkärlen). I munhålan ses mestadels bara tungan medan främst musselben ses i näshålan. Förutom vissa bihålor kan man även se en stor del av svalget.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.